Het schoolreglement bevat alle afspraken i.v.m. ziekte van uw kind.  

Enkele belangrijke afspraken op een rijtje.

  • Bij ziekte van uw kind is het aangewezen om de school vóór 9.00 te verwittigen en ook te vermelden dat de maaltijd van uw kind geannuleerd mag worden. Bij niet melden zal de maaltijd aangerekend worden.  
  • Voor ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.   
  • Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.  Het attest kan u hier downloaden.
  • De ouders moeten de school onmiddellijk verwittigen als hun kind een besmettelijke ziekte heeft.
  • In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.  Het medicatie attest kan u hier downloaden.